Cenník

Asistenčné služby pri preprave pacienta v rámci Bratislavy

                                                    50 €

                                                                                               

 

Asistenčné služby pri preprave  pacienta na miesto určenia, manipulácia s pacientom, naloženie a vyloženie .

Hodina čakania : 5 €.

Vynesenie pacienta po schodoch : každé poschodie je spoplatnené sumou 5 €.

    Žiadne ďalšie poplatky, či príplatky za sprievodnú osobu, batožinu, manipuláciu. Nezáleží na tom, či je pacient chodiaci, sediaci, či ležiaci.

Prepravy pacientov nespájame, to znamená, že každý pacient cestuje sám svojou trasou a nemusí podnikať niekoľkohodinové vlastivedné výlety s ostatnými spolucestujúcimi pacientmi.


Mimo BA orientačne ohraničená  SENEC, PEZINOK, ŠAMORÍN, STUPAVA

                                                        70 €

Po území Slovenskej Republiky

Ceny dohodou, orientačná cena za 1 km jazdy  0,50 € / km

 

Medzištátne ( zahraničné )

 

Ceny dohodou, orientačná cena za 1 km    0,70 € / km

                                                                   

 

ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČOVANIE PODUJATÍ

Pre každé podujatie sa ceny kalkulujú individuálne, orientačná cena za posádku 2 záchranárov s plne vybaveným sanitným vozidlom JE od 20 € / hod. pRE CENOVú PONUKU NáS, PROSíM, KONTAKTUJTE NONSTOP NA NAšICH TEL. číSLACH, ALEBO MAILOM.