Cenník

Preprava pacienta v rámci Bratislavy jednosmerne   30 €

                                                                 obojsmerne    40 €

                                                                                               

 

Doprava pacienta na miesto určenia, manipulácia s pacientom, naloženie a vyloženie .

Hodina čakania : 5 €.

Vynesenie pacienta po schodoch : kaťdé poschodie je spoplatnené sumou 5 €.

    Žiadne ďalšie poplatky, či príplatky za sprievodnú osobu, batožinu, manipuláciu. Nezáleží na tom, či je pacient chodiaci, sediaci, či ležiaci.

Prepravy pacientov nespájame, to znamená, že každý pacient cestuje sám svojou trasou a nemusí podnikať niekoľkohodinové vlastivedné výlety s ostatnými spolucestujúcimi pacientmi.


Preprava mimo BA orientačne ohraničená  SENEC, PEZINOK, ŠAMORÍN, STUPAVA

Jednosmerne 50 € 

Obojsmerne   60 €

Medzimestská preprava po území Slovenskej Republiky

Ceny dohodou, orientačná cena za 1 km jazdy  0,49 € / km

 

Medzištátne ( zahraničné ) prepravy

 

Ceny dohodou, orientačná cena za 1 km    s pacientom 0,70 € / km

                                                                    bez pacienta 0,49 € / km

 

ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČOVANIE PODUJATÍ

Pre každé podujatie sa ceny kalkulujú individuálne, orientačná cena za posádku 2 záchranárov s plne vybaveným sanitným vozidlom JE od 15 € / hod. pRE CENOVú PONUKU NáS, PROSíM, KONTAKTUJTE NONSTOP NA NAšICH TEL. číSLACH, ALEBO MAILOM.