Naše činnosti

- preprava pacientov do a zo zdravotníckeho zariadenia

- preprava pacientov z a do domovov sociálnej starostlivosti

- preprava pacientov na vyšetrenia, odbery, zákroky, liečenia a pod.

- medzištátne prevozy pacientov

- preprava krvi, lab. vzoriek, biologického materiálu, transplantátov a transpl. tímov

- zabezpečovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí 

kvalifikovaným zdravotníckym personálom